Как сделать в Фотошопе?
Видео, которые помогают разобраться
с разнообразием фунций программы Photoshop
 

Thc hnh Photoshop CS6 | Hng dn xa ngi tha v ti to cnh vt - Mc kh

Похожие видео

Все видео пользователя: Th Vin Lp Trnh.
Просмотров: 12627

Video ny s hng dn cc bn xa ngi tha v ti to li cnh sc b nh hng. Mnh xut bn trc 3 video v ch ny i t d n trung bnh. Gi mnh s lm tip video mc kh cho cc bn tham kho.

NG H TI CHNH TC GI

Nu bn mun ng h ti chnh cho tc gi, bt k bao nhiu, bn c th chuyn khon qua ti khon:

----------------------------------------------------------------------------------

| TECHCOMBANK, Nguyn Kim, TP H Ch Minh

| Ch TK ___: NG VN LEL

| S TK ____: 19027982455010

----------------------------------------------------------------------------------

Ti file thc hnh: https://goo.gl/d4iok6

Cc video dy thc hnh khc: https://goo.gl/w7Dlgg

Video dnh cho ngi mi hc PHOTOSHOP : https://goo.gl/UAl50d

XIN LU : Chng ti ch cho php bn chia s li dng nhng. Video ny ch pht hnh duy nht trn knh YOUTUBE ca TH VIN LP TRNH. Nghim cm mi hnh vi ti v v xut bn li ti bt c ni no khc. Xin cm n.

THNG TIN TC GI

---------------------------------

• ng Vn Lel

• 0906605140

[email protected]

• https://facebook.com/dangvanlel

• https://www.facebook.com/thuvienlaptrinh/

(*) Nu bn thy c vn g v vic xm hi bn quyn ni dung hoc hnh nh trong video, xin vui lng hy lin h (tel) 0906605140 hoc (mail) [email protected] trc khi lm g khc. Chng ti s h tr ht mc c th gii quyt vn xm phm bn quyn (nu c) i vi bn.

Понравилось это видео? Тогда напишите СПАСИБО здесь!Обратная связь
 Как сделать в Photoshop'e? © 2018